بسم الله و

عجائب قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم از نوزده حرف تشکیل شده‌است و مقدار عددی یا ابجدی آن ۷۸۶ می‌باشد که این عدد بیشتر، توسط مسلمانان کشور هندوستان و پاکستان، به عنوان جایگزین بسم‌الله به کار می‌رود تا

2022-12-05
    كيفانزل فيتامين د
  1. بسم الله در word
  2. الخير كله بيد الله ماشاء الله
  3. سیداً المظلوم یا حسین